Kon­takt

Ośro­dek Szko­le­nia Kie­row­ców MAGNEZ

Tade­usz Ćwiek

  • 41–800, Zabrze
  • ul. Bry­sza 8

Numer Tele­fonu:

  • +48 601–48-20–97 — non stop
  • +48 535–779-666 — biuro

Adres e-mail:

  • biuro@magnez.eu

Loka­li­za­cja: