Kurs Ster­nika Motorowodnego

Kurs Ster­nika Motorowodnego 


  • zaję­cia teo­re­tyczne — OSK MAGNEZ ul. Bry­sza 8, Zabrze 41–800
  • zaję­cia prak­tyczne — Katowice

cena kursu około 1000, 00 zł w tym egza­min 250,00 zł

wię­cej infor­ma­cji pod nr. tele­fonu 601 482 097

Kurs Star­szego Ster­nika Motorowodnego 

  • zaję­cia teo­re­tyczne — OSK MAGNEZ ul. Bry­sza 8, Zabrze 41–800
  • zaję­cia prak­tyczne — Katowice

cena kursu około 1000, 00 zł w tym egza­min 250,00 zł

wię­cej infor­ma­cji pod nr. tele­fonu 601 482 097