Szko­le­nia BHP

Szko­le­nia BHP  pro­wa­dzone jako:

- szko­le­nie wstępne ,

- szko­le­nia okresowe,

- opra­co­wy­wa­nie instruk­cji stanowiskowych,

- ocena ryzyka zawodowego.

Tele­fon: 601–918-918